...11/01/1985: Villafranca min -18C, max -3C...

...11/01/2007: Villafranca min ??????, max ??????...

...Che dite, un 20C in pi per la min e 15C in pi per la massima?...

...